Grundtvig Senior Volunteering

Η ιδέα που υποβλήθηκε από τον συντονιστή, ενέπνευσε τον Ισπανό εταίρο για να δημιουργήσει  το θέμα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό. Οι τεχνικές  κηπουρικής ανήκουν  σε σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης. Μία από τις θετικές πτυχές σε αυτόν τον τομέα είναι ο παράγοντας, ότι η διαδικασία της μάθησης δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι πολύ χρονοβόρο  αυτό που προσελκύει τους ανθρώπους σε διαφορετικό επίπεδο της εκπαίδευσης και φυσικά ηλικιωμένους. Η άλλη θετική πτυχή είναι το γρήγορο  και αρκετά καλό εισόδημα από τους κήπους  των μικρών επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δύο εταίροι δήλωσαν ότι χρειάζονται να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές, πώς να φυτέψουν  λουλούδια, λαχανικά, βότανα κλπ σε διάφορες χώρες, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να εξερευνήσουν νέες τεχνικές. Το έργο είναι αναγκαίο και για τις δύο συμμετέχουσες οργανώσεις επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν τους πόρους κηπουρικής των περιφερειών τους, προσφέροντας ταυτόχρονα μια νέα ευκαιρία για τους ηλικιωμένους.

Οι σύλλογοι θα αναπτύξουν το ευρωπαϊκό προφίλ τους, ενώ θα γίνει και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τις πρακτικές που έχουν ήδη αναπτύξει στον τομέα της  κηπουρικής. Και οι δύο εταίροι προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές και έχουν διαφορετικές ομάδες-στόχους των ηλικιωμένων ανθρώπων που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν τις εμπειρίες της ζωής και των  άτυπων γνώσεων τους, προκειμένου να γίνουν ερασιτέχνες κηπουροί,  ηγέτες της ομάδας στον τομέα της κηπουρικής, υπάλληλοι καταστημάτων κλπ.  Αυτό καθορίζει το χαρακτήρα του έργου ως μια διεπιστημονική έρευνα, η οποία πρόκειται να προσφέρει  τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε άτομα που είναι άνω των 50 ετών και να τους καθοδηγήσει για να βρουν ένα νέο ενδιαφέρον πεδίο στη ζωή τους.

Οι εκπαιδευόμενοι (ηλικιωμένοι) θα αποκτήσουν γνώσεις στα  λουλούδια  χειροτεχνίας, στη βοτανική, τη μορφολογία των λουλουδιών, ένα  «σετ επιβίωσης» για τα φυτικά, καθώς και, ευρύτερα τις γενικές γνώσεις της αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με την προστασία των σπάνιων απειλούμενων ειδών της κηπουρικής σε όλη την Ευρώπη με σκοπό  να λάβουν μια  γενική άποψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Φύσης και να ανοίξουν τους ορίζοντές τους (οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν τίποτα γι ‘αυτό), να αισθάνονται σαν άνθρωποι  που είναι υπεύθυνοι για το μέλλον μας. Εξίσου σημαντική είναι η βελτίωση του σχεδιασμού, της επικοινωνίας, της  παρουσίασης, των δεξιοτήτων ΤΠΕ και στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητευόμενοι θα εξασκήσουν αυτά που έμαθαν κατά τη διάρκεια των τοπικών συνεδριάσεων του έργου  και τελικά θα εκπαιδευτούν  σε όλες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να εργαστούν ως βοηθοί / βοηθώντας το προσωπικό των κήπων.

Οι δύο εταίροι έχουν  διαφορετικό νομικό καθεστώς, τόσο  στο πεδίο εφαρμογής όσο  και στη γεωγραφική ισορροπία. Οι συνεργάτες αυτοί έχουν επίσης σχηματίσει συνεργασίες με άλλους τοπικούς εταίρους στις περιφέρειες τους, προκειμένου να διαδοθεί η ιδέα του έργου και να βρουν τους εκπαιδευτές και τους υποστηρικτές με σχετικό ενδιαφέρον για  τους στόχους της εταιρικής σχέσης.

Project Gallery

Senior Volunteers

Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να προσφέρει νέες τεχνικές κηπουρικής και να προωθήσει την αξία της άτυπης μάθησης μεταξύ των πολιτών.

 Οι στόχοι είναι:

- Να εντοπίσουν  καλές πρακτικές για την προώθηση στο  τομέα της κηπουρικής,

- Η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις μορφές, τις μεθόδους, τις τεχνικές της κηπουρικής στην Ευρώπη,

- Να προετοιμαστούν διδακτικά υλικά που παρουσιάζουν κήπους για διαφορετικούς σκοπούς από τις συμμετέχουσες χώρες, όπως ένα εγχειρίδιο

- Να βελτιώσουν τις δεξιότητες των μαθητών και την ποιότητα των κήπων τους, μέσω της άτυπης μάθησης, μετά από έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των κήπων

- Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των τοπικών αρχών

- Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε κάθε περιοχή και σε όλη την εταιρική σχέση,

- Να μάθουν για τη φύση της  κληρονομιάς και της αειφόρου ανάπτυξης ως γενική πτυχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου θέματος.

Καινοτόμο δυναμικό του έργου: 50 + ηλικιωμένοι, μερικές φορές, επίσης, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άνεργοι, δεν πηγαίνουν στην εκπαίδευση, επειδή φοβούνται ότι δεν θα διαχειρίζονται τη μάθηση. Χάρη σε αυτό το έργο και στο έργο της  άτυπης εκπαίδευσης (εκπαίδευση) θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους δώσει νέες ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις  στη ζωή τους. Θα λειτουργήσουν ως συνοδευτικό  προσωπικό / βοηθοί / εθελοντές σε ανθώνες, βοτανικούς κήπους, τοπικές εκδηλώσεις και στις ολάνθιστες διακρατικές συναντήσεις.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι συνέπειες θα είναι:

1. Έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Έρευνα / ανάλυση  και των δύο εταίρων

2. μικροί κήποι στις «χώρες εταίρους »για να φυτέψουν  λουλούδια, λαχανικά, βότανα κλπ, για δραστηριότητες κατάρτισης / και των δύο συντρόφων.

3. παρουσιάσεις σε Power Point για τις επισκέψεις μάθησης και κατάρτισης και τη συμμετοχή σε φεστιβάλ κήπων, σε εκθέσεις, σε εκθέσεις κήπων και σε άλλες εκδηλώσεις / δύο από τους εταίρους

4. παρουσιάσεις σε Power Point για σεμινάρια κατάρτισης για τους εκπαιδευόμενους στην τοπική βοτανική  και σε ολάνθιστους κήπους, σε  πάρκα λουλουδένια, στη μελέτη εκπαιδευτικών ταξιδιών / και των δύο  εταίρων

5. Άτυπα μαθήματα για τις τεχνικές κηπουρικής για διαφορετικούς σκοπούς / δύο από τους εταίρους

6. έντυπα αξιολόγησης / και των δύο εταίρων

7. Κοινό  e-λεξικό με λεξιλόγιο για  κήπους /  των δύο εταίρων

8. Κοινά  e-άλμπουμ “Κήποι στην Ευρώπη”, τα οποία θα  γίνονται από τους ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους  και τους  εμπειρογνώμονες / δύο από τους εταίρους

Βίντεο-ταινία για καθοδηγημένα  εκπαιδευτικά ταξίδια σε ευρωπαϊκούς κήπους, φυτείες κατά τη διάρκεια της κινητικότητας που καταγράφουν καλές πρακτικές για μελλοντική αναφορά / και των δύο εταίρων

Συνολική διάρκεια του προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης: 01/08/2012 Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2014

Association for Education and Development of Disabled People

Is an educational non-profit NGO located in the north-east part of Greece where unemployment is one of the highest in the country (up to 16 %). Moreover, many people are forced to apply for early retirement being at age 50+, 55+ due to external reasons (e.g. reduction of working places, closing small and big factories and simply to leave vacancies for the youngest who hasn’t got a job). This socio-economic disadvantage is one of the main reasons for the lower-than-average income house which is a barrier in developing interests and enjoying their lives. Studying the concept of Lifelong Learning and finding new interests is one of the aims that our association has. There is not enough number of vocational educational centers for adults and consequently the early retired people, stagnancy, regress and both intellectual and physical inactivity deters the development of disable and elderly people.

 

As an answer to this reality ASEDDEDIPE wants to create and support alternative opportunities for vocational education including people without qualification, disabled, seniors and people socially excluded.  ASEDDEDIPE aims to make them still active, to improve their competencies, knowledge and employment skills, create new opportunities for their lives. The association tries to make learners/ trainees confident in their knowledge and support their research for new interests. The proposed topic about gardening technique and Grundtvig Senior Volunteering Project subscribes into the strategy of ASEDDEDIPE development and is also the answer on local and regional needs in the sphere of seniors. Thanks to the partnership learners will improve their vocational, logistic, linguistic and technologic skills and will start a new interesting in the gardening sector. The role in the project is  to share the knowledge of know-how in gardening techniques, to enhance European dimension of informal vocational education, to make intercultural dialogue, to strength contribution of people who belong to vulnerable groups,  share the experience in partnership based on European Projects in Socrates/ LLP.