ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΤΑΞΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

EN Co-funded by the EU_POS

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΤΑΞΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» προκύπτει από την ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Αυτό το επίπεδο, μάλιστα, είναι πολύ χαμηλό στις χώρες των οργανισμών που απαρτίζουν τη σύμπραξη αυτού του έργου. Όπως αποδεικνύεται από την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η Βουλγαρία, στην πραγματικότητα, είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό ένταξης ατόμων με αναπηρία, ενώ η Ελλάδα και η Σερβία επίσης δεν καταλαμβάνουν καθόλου καλή θέση στην κατάταξη. Τα προβλήματα που προκάλεσε ο κορωνοϊός, λοιπόν, επιδείνωσαν την κατάσταση, μάλιστα, η κοινωνική ζωή περιορίστηκε στο ελάχιστο και τα άτομα με αναπηρία είχαν ακόμη λιγότερες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Αυτή η κατάσταση οδήγησε τους συνεργαζόμενους οργανισμούς να σκεφτούν την υλοποίηση ενός έργου για την αντιμετώπιση αυτό το πρόβλημα. Όλοι οι οργανισμοί-εταίροι είναι πεπεισμένοι ότι ο αθλητισμός αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Στην πραγματικότητα, ο αθλητισμός γενικά και οι στρατηγικές που υιοθετούνται από αυτό το έργο τείνουν να απομακρύνουν εκείνες τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού που υποφέρουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή: την έλλειψη εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής, χαμηλή συμμετοχή στον ελεύθερο χρόνο και κοινωνικές δραστηριότητες.

Το έργο θα έχει αντίκτυπο στους συμμετέχοντες ήδη από τα πρώτα εργαστήρια. Τα εργαστήρια, μάλιστα, θα φέρουν σε επαφή άτομα με αναπηρία και ικανά άτομα, τα οποία χάρη στην υποστήριξη και την τόνωση του προσωπικού θα κάνουν φίλους και ως εκ τούτου θα δημιουργηθεί αμέσως ένα κλίμα αρμονίας, φιλίας και διασκέδασης. Μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, τα αποτελέσματα ως προς τον αντίκτυπο θα είναι πιο συγκεκριμένα και θα είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτού του αποτελέσματος μέσω δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες, μάλιστα, θα έχουν ήδη αναπτύξει μεγάλη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ένταξη, τη σημασία της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ήδη αναπτύξει και εκφράσει το πρώτο τους
γνωμοδοτήσεις σχετικά με το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στην επικράτειά τους και χάρη στις δραστηριότητες διάδοσης που χρησιμοποιούνται τόσο σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται επίσης αντίκτυπος στην κοινωνία γενικότερα. Οι νέοι που περιλαμβάνονται στην ηλικιακή ομάδα ενδιαφέροντος του έργου θα μπορούν πάντα να εγγραφούν στην πλατφόρμα που θα δημιουργήσει το έργο, καθώς ο στόχος είναι να μεταφερθούν οι δραστηριότητες του έργου στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό νέων.

ASEDDEDIPE GREECE

SPORTS CLUB SHARK BULGARIA

NGO IUVENTA SERBIA