1η εκδήλωση διάδοσης στην Καβάλα

Στις 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση διάδοσης στην Καβάλα. Το εργαστήριο ξεκίνησε με ένα παγοθραυστικό. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ζευγάρια και κάθε συμμετέχων πήρε συνέντευξη από το ζευγάρι του. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το σύζυγό του στην Ολομέλεια. Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου κ. Γεώργιος Κωνσούλας, ο οποίος έχει 20ετή εμπειρία στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρουσίασε εν συντομία το πρόγραμμα Erasmus + “Οδός Ανάπτυξης Εκπαιδευτών DL”. Κατά την πρώτη σύνοδο του Εγχειριδίου εκδηλώσεων και μερικές μονάδες του παρουσιάστηκαν. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με κάποια υλικά που θα μπορούσαν να βρουν στο site του έργου και πήραν μια σύντομη εκπαίδευση στο Prezi και στο OBS studio. Κατά τη δεύτερη σύνοδο, οι Canva και Moodle παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες και μερικούς πόρους πολυμέσων. Οι συμμετέχοντες συνέκριναν τις δυνατότητες του Canva ως εργαλείου online σχεδιασμού σε έναν πόρο πολυμέσων που επιλέγει ο καθένας να συνεργαστεί. Όταν οι συμμετέχοντες τερμάτισαν, παρουσίασαν τις δημιουργίες τους (infographics, posters, FB posts κ.λπ.) σε άλλους συμμετέχοντες. Τα σχόλια από άλλους συμμετέχοντες δημιούργησαν μια πολύ θετική ατμόσφαιρα και έδωσαν την ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.