Πρώτη εκδήλωση διάδοσης στην Καβάλα

Στις 11 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση διάδοσης στην Καβάλα. Το εργαστήριο ξεκίνησε με ένα παγοθραυστικό. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ζευγάρια και κάθε συμμετέχων πήρε συνέντευξη από το ζευγάρι του / της. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το ζευγάρι του στην ολομέλεια. Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου κ. Γεώργιος Κονσούλας, ο οποίος έχει 20 χρόνια εμπειρίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρουσίασε για λίγο το πρόγραμμα Erasmus + «DL Trainers’ Development Path ». Στην πρώτη συνεδρία του Εγχειριδίου της εκδήλωσης και μερικές ενότητες παρουσιάστηκαν. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με κάποιο υλικό που θα μπορούσε να βρεθεί στον ιστότοπο του έργου και πήρε μια σύντομη εκπαίδευση στο στούντιο Prezi και OBS. Στη δεύτερη συνεδρία, οι Canva και Moodle παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες και ορισμένους πόρους πολυμέσων. Οι συμμετέχοντες συνέκριναν τις δυνατότητες του Canva ως διαδικτυακό εργαλείο σχεδίασης με έναν πόρο πολυμέσων με τον οποίο ο καθένας επιλέγει να συνεργαστεί. Όταν οι συμμετέχοντες τελείωσαν παρουσίασαν τις δημιουργίες τους (infographics, αφίσες, δημοσιεύσεις FB κ.λπ.) σε άλλους συμμετέχοντες. Σχόλια από άλλους συμμετέχοντες δημιούργησαν μια πολύ θετική ατμόσφαιρα και έδωσαν την ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.