Καλώς ήρθατε  στην αρχική μας σελίδα

Ο Σύλλογός μας αρχικά επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη μας να συμμετέχουν σε πολλούς τομείς. Οργανώνουμε μαθήματα σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικής, κλπ. Από την άλλη πλευρά, ο στόχος του συλλόγου μας είναι να παρέχουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές -μέλη  ( κοινωνιολόγοι , καθηγητές κλπ) να αποκτήσουν εμπειρία και γνώσεις για τη σωστή παιδαγωγική πρακτική στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα τα μέλη μας είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, στοχεύουμε μέσω των δραστηριοτήτων μας να παρέχουμε στα άτομα με αναπηρίες, δεξιότητες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απασχόληση τους. Δυστυχώς, το επίπεδο της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό, όχι μόνο λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων από την πλευρά των ατόμων με αναπηρία, αλλά κι  επειδή οι εργοδότες  δε  δίνουν την ευκαιρία στα άτομα αυτά να εργαστούν. Πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους . Η συνεργασία με διάφορες οργανώσεις από διαφορετικούς τομείς θα εμπλουτίσει τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η προσπάθειά μας θα παρέχει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να αποδείξουν τη μοναδική προθυμία τους να εργαστούν και να μάθουν, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους άλλους ανθρώπους.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε κυρίως από άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να προσφέρει απασχόληση , εκπαίδευση κι επαγγελματική αποκατάσταση στα άτομα με αναπηρίες. Η δημιουργία του συλλόγου ήταν ένα μέσο έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των συγκεκριμένων  ατόμων και επιπλέον να δώσει συλλογικό χαρακτήρα στις απαιτήσεις των μελών του.

Ο Σύλλογός υποστηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσα από:

 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους και τις οικογένειές τους
 • Κοινωνικοποίηση και Προγράμματα Εκπαίδευσης Κυκλοφορίας
 • Παιδαγωγικά προγράμματα
 • Μαθήματα πληροφορικής και λογιστικής
 • Προγράμματα Οικιακής Οικονομίας
 • Προγράμματα γυμναστικής και στίβου
 • Ψυχαγωγία και Δημιουργική Απασχόληση

Ο Σύλλογος ήρθε να καλύψει ένα κενό στη χώρα μας. Έχουμε φωνή και παρουσία, ελπίδα και προοπτική. Για το λόγο αυτό, η αποδοχή αυτής της προσπάθειας από τις τοπικές κοινωνίες είναι θετική και ενθαρρυντική!

Ευθύνη και υποχρέωση του συλλόγου είναι να διατηρήσει αυστηρές τις αρχές του για την επίτευξη των στόχων του, παρέχοντας στα άτομα με αναπηρία, καλύτερη ποιότητα  ζωής, όπως επίσης  όμοια και ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι :

 • Παροχή απασχόλησης και δια βίου μάθηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Παροχή πρόσβασης σε όλους τους τομείς.
 • Εξερεύνηση οικονομικών πόρων σε δομές υποστήριξης.
 • Εξασφάλιση της συνεχούς φροντίδας και επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Να επιμείνει και να αγωνίζεται για μια προσβάσιμη πόλη.
 • Συνεχή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων.
 • Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου ( ιστοσελίδα  που ενημερώνεται συνεχώς για θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία ).

Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και την παροχή όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων και εμπειριών, ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις.

Τελευταια προγραμματα